Doelstelling Swiss Trak,


De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de modelspoorhobby in het algemeen en naar Zwitsers voorbeeld in het bijzonder. Dit doel wordt bereikt door het met een modulaire baan in de schaal 1:87 (HO/H0m) deel te nemen aan tentoonstellingen en manifestaties. Op tentoonstellingen en manifestaties worden de individuele modules gekoppeld tot een complete baan. Iedere module kan bestaan uit één of meerdere delen. Daar alle modules hetzelfde kopvlak (normwand) hebben, kan er iedere keer een andere opstelling worden gemaakt. De lengte en vorm zijn vrij en kan perfect worden afgestemd op de beschikbare ruimte. Maar ook de modules zijn niet iedere keer hetzelfde, want gedreven door hun passie voor het Zwitserse smalspoor, worden er door de leden thuis regelmatig modules bijgemaakt of vernieuwd. De vereniging heeft geen eigen ruimte; alleen bij een tentoonstelling wordt er een baan opgebouwd. De leden en eventuele belangstellenden komen buiten de tentoonstellingen vijf keer per jaar bij elkaar tijdens een huiskamerbijeenkomst bij één van de leden. Op deze huiskamerbijeenkomsten wordt onder andere aandacht besteed aan de deelname aan tentoonstellingen, algemene zaken betreffende model- en modelbouw en uitwisseling van bouwervaringen. Voorts verschijnt er net zo vaak een bulletin met de laatste nieuwtjes. De Modulegroep Swiss Trak is een Nederlandse vereniging met leden uit het hele land. Alle modules en treinen zijn privé eigendom.